JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, hogy a Shine Fm Radio (továbbiakban: Rádió) weboldalának használata előtt az alábbi feltételeket szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A honlap/applikáció üzemeltetője a Alföld Ambulance Kft. (székhely:5600 Békéscsaba, Széna u. 4., adószám: 24911052-1-04, Nyilvántartó Bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 04-09-013008, elektronikus levelezési címe: info@shinefmradio.hu) a továbbiakban: Shine Fm Rádió

 A weboldalak megtekintésével Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Amennyiben az alábbiakban meghatározott feltételekkel nem ért egyet, kérjük, hogy a rádió weboldalát ne használja és ne vegyen részt ezen az oldalon található játék(ok)ban.

 

  1. AZ OLDALAK HASZNÁLATA

www.shinefmradio.hu weboldalon található minden szöveges és képi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Rádiót működtető Alföld Ambulance Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy egyes részeit többszörözni, újrafelhasználni, terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját weblapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, ellenérték fejében, vagy anélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Tájékoztatjuk, hogy a www.shinefmradio.hu weboldalon közzétett azon írásos anyagokra, hangokra, képekre, letölthető, illetve futtatható állományokra, amelyek esetén az Alföld Ambulance Kft.-től eltérő jogtulajdonosokra vonatkozó utalás szerepel, a felhasználásra vonatkozó hozzájárulásokat az előzőektől eltérően a hivatkozásban megjelölt jogtulajdonosoktól kell megszerezni.

A shinefmradio elnevezés és a shinefmradio ábrás megjelölés védjegyoltalmat, a www.shinefmradio.hu domain név pedig jogi oltalmat élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével- kizárólag az Alföld Ambulance Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A Shine Fm Radio szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, illetve a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

  1. FELHASZNÁLÓI KÖZZÉTÉTELEK

A felhasználó által a weboldalra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A weboldalt működtető Alföld Ambulance Kft. ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak weboldalra, illetve weboldalról történő (el)küldése vagy átvitele.

A weboldalt működtető jogosult, a weboldalt, valamint az azon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ideértve azokat a részeket, ahová a felhasználók küldik vagy eljuttatják közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek ( pl.: társalgó, a hirdetőtábla és egyéb felhasználói fórum).

A weboldalt működtető fenntartja a jogot, hogy erről való tudomásszerzése esetén eltávolítsa a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.

 

  1. MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A jelen weboldalról más oldalakra való csatlakozás lehetősége esetén a weboldalt működtető ezen további oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A weboldal működtetője az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

 

  1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A weboldalt működtető és a 4. pontban említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az weboldalakon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályon alapuló felelősséget”

A honlapon/ applikáción megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Shine Fm Radio nem vállal felelősséget a honlapon/applikáción megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikai ábrázolások, vagy bármely tartalom pontosságáért vagy annak hiányosságáért. Ennek megfelelően Shine Fm Radio nem vállal felelősséget az oldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot, sérelemdíjat is.

A Shine Fm Rádió nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap/applikáció használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.